Peruntukan Tabung Khas Bajet 2017:Penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah.

PEMILIHAN KONTRAKTOR SECARA UNDIAN DI BAWAH PROJEK PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG KHAS YANG TELAH DILULUSKAN DALAM UCAPAN BAJET 2017 Setiap tahun Kementerian telah menerima permohonan dari sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM untuk menambahbaik dan menyenggara sekolah serta premis institusi pendidikan. Sekolah-sekolah dan institusi ini perlu ditambahbaik dan disenggara bagi memastikan[…]