Transformasi Pendidikan Vokasional

Majlis Konvokesyen Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Kali Kedua.   ~90.58 peratus dari 2,273 graduan kohot pertama (2016) telah mendapat pekerjaan mengikut bidang, manakala 55.49 peratus dari 12,997 pelajar kohot kedua (2017) telah ditawarkan pekerjaan sebelum tamat pengajian.~ Seramai 12,997 graduan daripada 36 program telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing di 72 buah kolej vokasional[…]