Penguasaan Bahasa Inggeris / Pemantapan Dasar / Baikpulih Sekolah

Jawapan kepada soalan pihak media tadi tentang pemantapan penguasaan bahasa Inggeris, perubahan dasar dan baik pulih infrastruktur sekolah di negeri Sarawak. 1. Semua pihak bersetuju bahawa kita perlu meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris terutama pada generasi muda untuk bersaing dengan lebih kompetatif dalam pelbagai bidang bukan sahaja dalam Malaysia, bahkan di peringkat antarabangsa. Bukan sahaja[…]